Cookie beleid CSV '28

De website van CSV '28 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Stagebureau

Stagebureau

 

Bureau Stages CSV ‘28

CSV’28 heeft sinds 2011 een bureau stage waar alle verzoeken van stagiaires of via anderen zoals een leider/trainer of ouder gemeld moeten worden. Zij kunnen op voorhand geen enkele toezegging doen.

Het bureau valt onder een coördinator en een bureaumedewerker. Verantwoordelijk vanuit het bestuur hiervoor is bestuurslid Voetbalzaken. Onder bureau stages vallen de volgende stages.

  1. VO (maatschappelijke stage, let wel uitsluitend om sociale vaardigheden op te doen)
  2. VMBO LWT
  3. MBO (beroepstages)
  4. HBO-stages (t.b.v. bepaalde opdrachten).
  5. Overig (groepsstages)

De medewerkers van bureau stages zijn coördinerend, sturend  en bewaken het proces op het gebied van kwaliteit van de stages t.b.v. alle afdelingen/commissie enz. maar begeleiden ook zelf stagiaires bij bepaalde kerntaken en opdrachten die meer met de organisatie te maken hebben dan met voetbaltechnische onderdelen.

Medewerkers bureau stages:

Jan Bosscher, coördinator bureau stages, [email protected],06-42383699

Mirjam Hart, bureau medewerker, [email protected]

Centrale contactadres (deze als 1e gebruiken) is: [email protected]

 

Wie een stageplaats zoekt kan contact opnemen met ons bureau stages. Gebruik altijd deze mail: [email protected]

Vermeld in je mail altijd je motivatie waarom bij CSV ’28. Je persoonlijke gegevens zoals naam, adres, postcode, woonplaats, leeftijd, geboortedatum, je telefoon enz. de naam van je school en het aantal uren, en welk jaar dat je student bent maar ook welke opleiding en niveau je doet.

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Let wel: jaarlijks bepaald het bureau in samenspraak met de afdelingen/commissie en voetbalzaken het maximum van het aantal beschikbare stageplaatsen. Dit verschilt ook per opleidingsniveau.

Wie komen er het eerst voor in aanmerking:

CSV ’28 werkt volgens een prioriteitsvolgorde:

  1. Eerst eigen spelers.
  2. Familieleden van de spelers
  3. Overige.
  4. MBO-beroepsopleidingen en VMBO LWT:

Hieronder vallen o.a. alle opleidingen van Sport en Bewegen, Secretarieel zoals Management Assistent of specifieke keuzedelen van andere MBO en VMBO LWT opleiding(zorg, welzijn en sport).

Voor de diverse MBO opleidingen waaronder Sport en Bewegen of Sport en recreatie, Management-assistente en VMBO LWT (Zorg, welzijn en sport) is CSV ’28 een erkend leerbedrijf. Als erkend leerbedrijf kunnen ook studenten van een andere opleiding die alleen een specifiek keuzedeel moeten doen en waarbij dit past binnen de opdracht(en), bij ons als sportvereniging terecht.

Wij werken met studenten van de Landstede, Deltion College en Friese Poort (CIOS Heerenveen. Voor de beroepstages zijn er contacten met de genoemde MBO-scholen en voor het VMBO o.a. met Talentenstad. Landelijk met de adviseurs en het Kenniscentrum van het S-BB waar alle scholen/studenten en leerbedrijven zich kunnen aanmelden en stageplaatsen kunnen aanbieden. De contacten met de scholen en docenten lopen in 1e instanties via ons bureau stages. Ook op de site van S-BB kunnen studenten zien voor welke opleidingen ruimte is om stage te lopen bij CSV ’28. Zie ook www.s-bb.nl/stagemarkt

Toestemming:
Uitsluitend door het bureau stage en bestuurslid Voetbalzaken na een intakegesprek. Bij akkoord tekent de student ook een document onder welke voorwaarden een stagiaire bij CSV ’28 mag stagelopen.

Stageovereenkomsten:
Alle POK = stageovereenkomsten mogen alleen getekend worden door het bestuur c.q. gedelegeerd aan het bureau stage.

Start stage:
Deze begint officieel nadat een MBO school, de student en CSV ’28 de (POK) overeenkomst in drievoud hebben ondertekend.

Plaatsing:
Bij één of meerdere voetbalteams en gebeurd dit in overleg met ons bureau en bestuurslid Voetbalzaken en/of respectievelijk een hoofdopleiding onderbouw of bovenbouw of een trainer. Voor 1e jaars studenten zal dit in 1e instantie plaatsvinden bij onderbouw. 2e jaars studenten stromen in principe door naar de bovenbouw.

Bij één of meerdere andere afdeling/commissie zal hiervoor de verantwoordelijke coördinator of een bestuurslid aanwezig zijn.

Stagebegeleiding:
Door gekwalificeerde en bevoegde hoofdopleidingen c.q. de trainers en andere begeleiders van afdelingen/commissies binnen CSV ’28. Ook worden aan het eind van een stageperiode en inleveren van de opdrachten en stage uren tussenevaluaties gehouden met de stagebegeleider, de student en een medewerker van bureau stages.

VOG:
M.i.v. van 2021 zijn alle stagiaires van 16 jaar en ouder verplicht een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen en in te leveren bij CSV ’28. De aanvraag wordt door onze ledenadministratie geregeld. Ook zonder deze verklaring kan de stagiaire geen stage lopen bij CSV ’28.

Maximaal aantal jaren stage lopen bij CSV ’28:
Zowel om onderwijskundige redenen maar ook omdat dit beter voor een student is, mag een stagiaire maximaal 2 jaar stage lopen bij CSV ’28. Alleen bij  bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken maar dan moet CSV ’28 een schriftelijk verzoek indienen bij de school.


2. Maatschappelijke Stages voor leerlingen van het VO en beroepsoriënterende stages (VMBO).
Wij bieden de scholieren van het VO (maatschappelijk stages) of VMBO
(beroepsoriënterende stages) de mogelijkheid om bij CSV ’28 stage te lopen. Wat ook moet
worden gezien als een bijdrage aan het vrijwilligerswerk. Op basis van onze ervaringen van
de afgelopen jaren bieden wij dan een passende stage aan bij de behoefte van de stagiaire
en laten wij de stagiaire uit een groot aantal mogelijkheden keuzes maken. Hierbij kan
gedacht worden aan het fluiten van pupillenwedstrijden, helpen bij evenementen en
toernooien, het helpen in de kantine of wedstrijdsecretariaat.

Het is bij CSV’28 geweldig en gezellig. Er is vast wel iets voor je bij!!!.

Let wel: Maatschappelijke stagiaires mogen niet helpen bij trainingen of deze onder
begeleiding geven. Dit mogen alleen de mbo-stagiaires doen omdat dit onder de
beroepsopleidingen valt. Bij maatschappelijke stage gaat om de sociale vaardigheden

Het stageprogramma wordt dan in overleg met een medewerker van bureau stages en/of de
uitvoerende stagebegeleider samen met de stagiaire vastgesteld. Het moet wel passen
binnen de opdracht van de school.

Wil je je maatschappelijke stage bij CSV ’28 doen neem dan contact met ons op, zie bij medewerkers bureau stages.

Wij nodigen jou dan uit waarbij jij dan ook het stageboek/formulier van de school moet meenemen die wij dan samen met jou verder gaan invullen en maken dan met elkaar goede afspraken.

HBO Stages.

Als HBO studenten die t.b.v. hun opleidingen specifieke opdrachten hebben of onderzoeken
moeten doen kan samen met het bestuur gekeken worden of de stageopdracht past
binnen de behoefte van de vereniging. Voor de uitvoerende begeleiding berust dit dan bij een
bestuurslid.

Wil jij als HBO student stage bij CSV ’28 lopen neem dan contact met ons op, zie bij medewerkers bureau stages.

 

Overig:
Er zijn ook groepsstages (kort of lang) en waarbij leerlingen in een bepaalde periode ook opdrachten moeten uitvoeren binnen een project groepsstage.

Als leerlingen of een school dit bij CSV ’28 willen doen, dan is dit afhankelijk van de vraag en of dit ook organisatorisch mogelijk is.

Voor eventuele verzoeken wat de mogelijkheden zijn, neem dan contact op met ons bureau stages. Coördinator Jan Bosscher, 06-42383699, [email protected].

Vacatures bureaus stages:

Wij zijn nog op zoek naar een: bureaumedewerker/ mede stage begeleider c.q. t.z.t. vervanger voor de coördinator bureau stages en die ook het begeleiden en organiseren leuk vindt.

Heeft u belangstelling en ervaring met begeleiden neem contact op met ons bureau.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!